Copyright: Barhács  Oktatóközpont és Vizsgaközpont 2012   Cégünk, a Barhács Oktatóközpont és Vizsgaközpont a Budapesti Kereskedelmi és  Iparkamara nyilvántartásában szerepel.  Oktatóközpontunk 1993 óta foglalkozik felnőttképzéssel és OKJ tanfolyamok  szervezésével.  A Barhács Oktatóközpont és Vizsgaközpont 2000. óta akkreditált ECDL vizsgaközpont.  A Barhács Oktatóközpont és Vizsgaközpont 2002-től számtalan szakmában szakmai  OKJ vizsgaközpontként tevékenykedik (jelenleg 232 szakmában).  A Barhács Oktatóközpont és Vizsgaközpont ISO 9001 : 2000 minősítéssel rendelkezik.   A Barhács Oktatóközpont és Vizsgaközpont 2002-től akkreditált Felnőttképzési  Intézményként szolgálja ki a megrendelői és hallgatói igényeit.  A Barhács Oktatóközpont és Vizsgaközpont 2005-ben elnyerte a BKIK által  meghirdetett „Az év oktatási vállalkozója” címet.   A Barhács Oktatóközpont és Vizsgaközpont 2007-től az Akkreditált Felnőttképzési Intézmények Országos Egyesületének a  tagja. A Barhács Oktatóközpont és Vizsgaközpont Barhács és Társa Kft. néven lett alapítva. Jelenlegi hivatalos neve: Barhács és Társa  Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft.  A Barhács Oktatóközpont és Vizsgaközpont 1993 óta foglalkozik felnőttképzéssel, pályakezdő fiatalok-, tartós munkanélküliek át- és  továbbképzésével, munkaviszonyban állók preventív (munkahelymegtartó) –, illetve vállalati képzésével.   Az 1993. évi megalakulásunk után tevékenységünk elsősorban a közlekedésszakmai képzések területére orientálódott. Ezen  képzések mellett nagy jelentőséggel bírtak a vállalati megrendelésekre alapozott varrómunkás képzéseink, illetve a könnyűgépkezelő  és a nehézgépkezelő képzéseink.  Az 1994-1995-ös években a fentebb említett képzéseket területileg kiterjedten, a Fővárosban, Pest megyében, Fejér megyében,  Csongrád megyében és Hajdú-Bihar megyében is végeztük. A kihelyezett képzéseinket minden esetben rendezett szakmai  körülmények között, saját és megbízási állományú oktatókkal oldottuk meg.  A Barhács Oktatóközpont és Vizsgaközpontban 1994-től napjainkig a megfelelő állami intézményekkel együttműködve, hátrányos  helyzetű felnőttek általános képzését is végezzük. Az általános képzés eredményessége alapján sok száz állampolgár szakképzésére  is mód nyílott ezekben a képzési formákban.  A felnőttképzési tanfolyamokat első időkben az Országos Képzési Tanács, majd a munkaügyi központok támogatták.  A Barhács Oktatóközpont és Vizsgaközpontban 1994 év végén indítottuk el a számítástechnikai képzéseinket, miután a szükséges  személyi és tárgyi feltételeket megteremtettük. Jelen időkben a számítástechnikai, informatikai képzések a felnőttképzés oktatásaink  gerincét alkotják.  1995. évtől a tanvarroda teljes korszerűsítését követően beindítottuk a varrómunkás képzés mellett a nőiruha-készítő képzésünket is.  A számítástechnika eszköztárunk lehetővé tette a gépíró és szövegszerkesztő, valamint az ügyintéző-titkár OKJ képzések indítását.  Az új OKJ szakmák megkövetelték a nyelvi képzések beindítását is. A tanított nyelvek a német és az angol lettek. Igényhiány okán  mára csak az angol nyelv szerepel a kínálati listánkban.  A munkaerőpiaci igények változásai a felnőttképzés során, a Barhács Oktatóközpont és Vizsgaközpont tevékenységében is  folyamatos változásokat eredményeztek. Új és jövőbeni képzések jelennek meg a felnőttképzési kínálatunkban, illetőleg átmenetileg  kerülnek ki onnan. Ezekre jó példa egy időben a rendszerinformatikus képzések jelentős volumene, vagy az ECDL tanfolyamok és az  azzal összefüggő akkreditált ECDL vizsgaközpont feladatok végzése.  2000 óta több száz ECDL vizsga lebonyolítására került sor a Barhács Oktatóközpont és Vizsgaközpontban, amely során több ezer  tanuló szerezhette meg az ECDL jogosítványt.  Az utóbbi évtizedben jelentősen megnőtt a vállalati és az intézményi felnőttoktatási megrendeléseink száma.  2006-tól több önkormányzattal együttműködve végezzük felzárkóztató képzéseinket a Közép – magyarországi régióban.   2007-től folyamatosan indítottunk képzéseket az ország egész területén, mely tanfolyamok szervezését a mentoraink segítségével  koordináltunk. A Barhács Oktatóközpont és Vizsgaközpont 2012 év elejétől Békéscsabán fióktelepet létesített, ezzel is segítve a térségi  partnereinkkel történő kapcsolattartást, kommunikációt.   A Barhács Oktatóközpont és Vizsgaközpont tevékenységének bemutatása  A Barhács Oktatóközpont és Vizsgaközpont Budapesten, a Vajda Péter u 10/a szám alatti épületben található. Az oktatást 8 tanterem,  3 irodahelyiség, 2 raktár, míg a szociális feltételeket két vizesblokk szolgálja. A tantermek közül 5 számítástechnikai szakkabinet,  melyek a képzéshez szükséges teljes körű feltételekkel rendelkeznek.  A számítástechnikai tantermek Windows, Novell, Linux rendszerekkel, hálózatokkal és szükség esetén korlátozás nélküli 24 órás  Internet kapcsolattal állnak tanulóink rendelkezésére. A számítógépek szoftverellátottsága teljesen rendezett.  A Barhács Oktatóközpont és Vizsgaközpontban tíz főállású munkatárs, oktató dolgozik, illetve óraadóként vagy alvállalkozóként – a  megrendelésektől függően - közel ötven fő végez oktatói munkát. Az oktatók egyetemi/főiskolai végzettségűek, többségük a felsőfokú  szakmai végzettség mellett pedagógiai végzettséggel, illetve szakértői minősítéssel is rendelkezik. Több olyan oktatót is  foglalkoztatunk, akik az adott képesítés követelményrendszerét, szabályzatát, tankönyvét, jegyzetét készítették, továbbá OKJ - s és  hatósági vizsgákon elnöki, illetve kamarai vizsgabiztosi feladatokat látnak el. Három alkalmazottunk felnőttoktatási szakértői  végzettséggel rendelkezik, illetve két fő Felnőttképzési minőségirányítási szakauditor oklevelet szerzett. Több oktatónk ECDL  vizsgáztató jogkörrel is rendelkezik.  2001-ben 15 modulból álló, távoktatásra is alkalmas tananyagfejlesztést hajtottunk végre, és elindítottuk távoktatási központunkat is.  2003-2004. során a meglévő alapok felhasználásával a korábban elkészített OKJ modulrendszerű tananyagaikat korszerűsítettük,  valamint  kiegészítettük az OKJ emeltszintű képzési modulokkal is.  2005-ben elnyertük a BKIK által meghirdetett „Az év oktatási vállalkozója” címet.   A Barhács Oktatóközpont és Vizsgaközpont infrastrukturális és a tárgyi feltételrendszere A Barhács Oktatóközpont és Vizsgaközpontban 185 számítógép működik, melyek öt gyakorlati tantermet, egy szerverközpontot és  három irodát szolgálnak ki a következő felosztásban:  TEREM GÉPSZÁM SZERVERKÖZPONT 4 2 terem 12 3 terem 17 6 terem 16 11 terem 25 13 terem 17 IRODÁK 12 INTÉZMÉNYI TARTALÉK 82 A szerverközpontban két PENTIUM IV, és két CORE 2 DUO generációs szerver biztosítja az intézmény központi adminisztrációját. A szerverek a feladatköreiket tekintve az alábbi funkciókat látják el: SZERVER FELADATKÖR CORE 2 DUO SERVER I. PDC ELSŐDLEGES  TARTOMÁNYVEZÉRLŐ WEBSZERVER CORE 2 DUO SERVER II. BDC MÁSODLAGOS TARTOMÁNYVEZÉRLŐ PENTIUM IV SZERVER I. CRM SZERVER PENTIUM IV SZERVER II. CRM SZERVER A hálózat kiépítése CAT 5-ös szintű UTP kábelekkel történt, adatátviteli sebessége 100Mbit/s, az alkalmazott topológia: csillag.  Az Internet hozzáféréshez bérelt vonalas szolgáltatási csomagot használunk, mely a 8Mb/8Mb-s állandó sávszélességet biztosít.   Az oktatást segítik a videó projektorok és más szemléltető eszközök: pl. a hardvereszközök történeti fejlődését bemutató  eszközállomány, alkatrészek.  A Barhács Oktatóközpont és Vizsgaközpont jelenleg az ország több mint 25 helyszínen rendelkezik gyakorlati oktatáshoz szükséges  érvényes megállapodással. Az ipari szakmáink közül a ruhaipari szakmák gyakorlati oktatásának feltételeit az alábbi berendezésekkel ellátott tanműhellyel  valósítjuk meg: 1 db Szabászasztal, kézi és gépi szabászollók,  10 db Textima gyorsvarrógép,  1 db Rimaldi 4 szálas összevarrógép, 1 db Rimaldi 3 szálas összevarrógép, 1 db Rimaldi 0,5- ös fedőzőgép, 1 db Baby Vapor gőz-elszívó vasalógép,  1 db próbababa. A Barhács Oktatóközpont és Vizsgaközpontban a gépkezelő (emelőgépkezelő, targoncavezető stb.) képzéseink elméleti órái a  tantermeinkben, vagy a megrendelői kör által biztosított megfelelően berendezett tantermekben történnek. Az elméleti felkészítést  demonstrációs makettekkel is szemléltetjük, segítjük. A gyakorlat oktatását korszerű és minősített, bérelt gépekkel és a saját – illetve  alvállalkozói oktatógárdánkkal végezzük. A vállalati megrendelések esetén többnyire a megrendelő biztosítja a gyakorlati oktatás  végrehajtásához szükséges gépeket, berendezéseket.  A nyelvi képzéshez szükséges tanterem és a technikai segédeszközök folyamatosan biztosítottak.   A feladatellátást három irodahelyiség, két raktárhelyiség, tágas tanulóvárakozó, és megfelelő számú mellékhelyiség egészíti ki.  A Barhács Oktatóközpont és Vizsgaközpont vizsgaszervezési tevékenységei   Szakmai OKJ vizsgaszervezési tevékenységünk az Oktatási Hivatal, valamint a Budapest Főváros Kormányhivatala által kiadott  határozatok alapján történik. A Barhács Oktatóközpont és Vizsgaközpont jelenleg 232 OKJ szakmában rendelkezik országos  vizsgajogosultsággal. Közel 50 felnőttképzési intézménynek látjuk el a vizsgaszervezői feladatokat. Az előző évben a Barhács  Oktatóközpont és Vizsgaközpontban 2338 főt vizsgáztattunk le.  Ezen kívül a Barhács Oktatóközpont és Vizsgaközpont akkreditált ECDL vizsgaközpontként is működik.    Együttműködési elképzeléseink keretében a Barhács Oktató és Vizsgaközpont az alábbi szolgáltatásokat tudja biztosítani: Felzárkóztató képzések megszervezése, lebonyolítása az ország egész területén.  Angol, magyar nyelvek oktatása.   Kihelyezett számítástechnikai tanfolyamok – az alapképzéstől az emeltszintig, beleértve az ECDL tanfolyamokat is–  biztosítása.  Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő szakképesítések, rész-szakképesítések esetében több mint 50 szakma  képzését tudjuk indítani a megrendeléstől számított egy héten belül. A legjellemzőbb szakmacsoportok: Egészségügy  szakmacsoport, Szociális szolgáltatások, Gépészet szakmacsoport, Informatika szakmacsoport, Kereskedelem-marketing,  üzleti adminisztráció szakmacsoport, Mezőgazdaság szakmacsoport.  Akkreditált ECDL vizsgaközponti tevékenység.  ECDL tanfolyamok megszervezése.  OKJ Vizsgaközponti tevékenység - OKJ vizsgák megszervezése.  Csoportos tréningek megszervezése, igény szerint „külsős” helyszínen is.   A Barhács Oktatóközpont és Vizsgaközpont vállalja a megbízó részéről felmerülő egyedi képzési igények felmérését,  megszervezését, lebonyolítását.  Minden felnőttoktatási képzést kihelyezetten tudunk vállalni (megfelelő csoportlétszám esetén). A felnőttoktatási képzések  indítását az igény bejelentésétől számított 30 napon belül vállaljuk.  Az európai uniós képzési pályázatok (TÁMOP) folyamatos figyelése, nyomonkövetése, megfelelőség esetén teljes körű  adminisztráció. A megrendelő tevékenységével kapcsolatos egyéb pályázatfigyelés, igény szerint a sok éves tapasztalattal rendelkező  pályázatfigyelő – író partnerünk bevonásával pályázatkészítés, teljes körű adminisztrációval.    Közép-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi-, Pest-, Csongrád-, Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központok Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ Debreceni Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ Állami Foglalkoztatási Szolgálat Közlekedési Főfelügyelet Örkény Város Polgármesteri Hivatala APEH – Voest Alpin Industrial Services PHARE program Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó  kiemelkedően közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Magyar Rádió Zrt. Magyar Posta Zrt. Hankook Tire Magyarország BauMax Magyarország Zrt. BricoStore Hungária Lindab SONY Hungária ZOLLNER Naszálytej Rt. Direct-Line Müller-Papír EDS Hungary Ltd. Ligl&Dascher Delacher + co Transport HER-CSI-HÚS Sanofi Chinoin (Csanyikvölgy) PANASONIC Magyarország STRABAG Magyarország (BRVZ.)   Tisztelt Érdeklődő! Sok szeretettel köszöntjük a Barhács Oktatóközpont és Vizsgaközpont honlapján.  Üdvözöljük a Barhács Otatóközpont és Vizsgaközpont oldalán Cégtábla A Barhács Oktató és Vizsgaközpont Budapesten, a VIII.  Vajda Péter  utca  10/a. számú épületben helyezkedik el. Az oktatást hét tanterem, négy iroda,  és szerverközpont szolgálja ki, melyek  a képzéshez szükséges teljes körű fel-  tételekkel rendelkeznek.  Iskolánkban tizenkét főállású oktató,  munkatárs dolgozik, illetve óraadóként  vagy alvállalkozóként mintegy negyven  fő végez oktatói munkát.  Az oktatók egyetemi vagy főiskolai  végzettségűek, többségük a felsőfokú  szakmai végzettségük mellett pedagó-  giai végzettséggel, valamint szakértői  minősítéssel rendelkezik.  Több olyan oktatót is foglalkoztatunk,  akik az adott képesítés szabályzatát,  követelményrendszerét, valamint tan-  könyvét és jegyzetét készítették el,  továbbá OKJ-s és hatósági vizsgákon  elnöki, illetve kamarai vizsgabiztosi  feladatokat látnak el. Két fő ‘Felnőttképzési minőségirányí-  tási szakauditor’ oklevelet szerzett.  Tudás-Akadémia Alapítvány  Tanfolyami pillanatok
Flash képsor
Barhács Oktatóközpont és Vizsgaközpont referenciái

Barhács Oktatóközpont és Vizsgaközpont bemutatása

Barhács Oktatóközpont és Vizsgaközpont működésének történeti áttekintése

Barhács Oktatóközpont és Vizsgaközpont

Legyen Öné a tudás! ECDL Magyarország FVSZ NFSZ